+370 659 10506

Buto pirkimas su paskola. Pagrindiniai žingsniai imant būsto paskolą

 

 

1.Paraiška ir dokumentai

Užpildžius paraišką, būsto kredito davėjui turi būti pateikiami šie Jūsų ir bendrapareiškėjo (jeigu kreipiatės kartu su kitu asmeniu – sutuoktiniu ir pan.) dokumentai:

  • Pasas arba asmens tapatybės kortelė;
  • Pažyma iš darbovietės apie pastarųjų 6 mėnesių darbo užmokestį ar kiti gaunamas pajamas patvirtinantys dokumentai

 

 

Šių dokumentų galite nepateikti, jeigu duosite sutikimą gauti informaciją apie pajamas iš „Sodros“ duomenų bazės ir Jūsų 
gaunamos pajamos atitiks duomenis šioje bazėje;

  • Turimų finansinių įsipareigojimų sutartys (pvz., kreditavimo, lizingo, laidavimo ir pan. sutartys);
  • Kiti gaunamas pajamas patvirtinantys dokumentai; įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės nustatymas. Įkeičiamą turtą reikia įvertinti. Nepriklausomi turto vertintojai įkeičiamą turtą įvertina ir per 1–5 dienas paruošia išsamią nekilnojamojo turto vertės ataskaitą.

Sprendimo dėl kredito suteikimo priėmimas.

 Išsiaiškinęs Jūsų poreikius ir suderinęs kredito sąlygas, būsto kredito davėjas įvertina Jūsų finansines galimybes ir priima sprendimą dėl kredito suteikimo. Sprendimui esant teigiamam, išduodamas garantinis raštas, patvirtinantis būsto kredito davėjo sprendimą suteikti kreditą, kuriame nurodoma suteikiamo kredito suma, kredito gavėjas bei kitos kredito suteikimo sąlygos.

Pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymas.
 Pirkimo–pardavimo sutartis pasirašoma pas notarą. Atvykus pasirašyti pirkimo–pardavimo sutarties, notarui reikia pateikti šiuos dokumentus:pasą arba asmens tapatybės kortelę, garantinį raštą apie kredito suteikimą.
 
Patariame:
  • Iš anksto susitarti su būsto pardavėju, kokiomis dalimis mokėsite notaro mokestį
  • Pranešti pardavėjui, kad pinigus už būsto pardavimą jis gaus iš banko, kai būstas bus įkeistas, ir kad sutartyje būtina nurodyti pinigų gavėjo sąskaitos rekvizitus 
 
Sutarties sudarymo mokesčiai

Už pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymą notarui mokamas 0,45 proc. pirkimo ir pardavimo sutarties sumos mokestis, bet ne mažiau kaip 28,96 Eur / 100 Lt ir ne daugiau kaip 5 792,40 Eur /20 000 Lt. Paprastai mokesčiai notarams mokami grynaisiais pinigais.
 

Kredito sutarties pasirašymas.
Kredito sutartis pasirašoma su Jumis iš anksto suderinus sąlygas.

VĮ Registrų centre įsigyjamo būsto nuosavybės registravimas
Pažyma apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre reikalinga įkeitimo sandoriui sudaryti. Pažyma užsakoma pas notarą, užpildžius prašymą.

Teismo leidimo įkeisti būstą gavimas.
 Apylinkės teismo leidimas įkeisti turtą reikalingas, kai įkeičiate būstą, kuris yra pripažįstamas šeimos turtu, ir kuriame gyvena nepilnamečiai vaikai. Dėl teismo leidimo reikia kreiptis į jūsų gyvenamosios vietos apylinkės teismą. Įkeičiant tik žemės sklypą, leidimo nereikia. Jeigu esate susituokę, prašymas išduoti teismo leidimą paduodamas abiejų sutuoktinių, kaip pareiškėjų, vardu ir jų abiejų pasirašomas, išskyrus, kai sutuoktinis (pareiškėjas) pateikia kito sutuoktinio išduotą notaro patvirtintą įgaliojimą, suteikiantį teisę pareiškėjui kreiptis į teismą dėl leidimo išdavimo. Teismo leidimas įkeisti būstą išduodamas nemokamai. Teismas nutartį priima per 5 dienas. Leidimas įkeisti turtą pateikiamas notarui tvirtinant įkeitimo sandorį.


Įkeitimo (hipotekos) sutartis ir turto draudimas
Tai sutartis, kuria įkeičiamas turtas bankui, siekiant užtikrinti prievolės pagal kreditavimo sutartį įvykdymą, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytų sąlygų ir tvarkos. Sandoris tvirtinamas notaro. Jei esate susituokę, tvirtinant įkeitimo sandorį pas notarą dalyvauja abu sutuoktiniai. Sandoris įregistruojamas Hipotekos registre.
 
Įkeičiamo turto draudimas. Įkeičiamas turtas (išskyrus žemę) apdraudžiamas atkuriamąja verte. Draudžiama visam kredito laikotarpiui nuo šių rizikų: ugnies, vandens poveikio (vandentiekio, šildymo sistemos, kanalizacijos avarijos ir pan.), trečiųjų asmenų neteisėtos veikos (padegimo, sprogimo ir kt.), stichinių nelaimių (potvynio, audros, liūties, krušos, gausaus prisnigimo, grunto nusėdimo ir pan.). Draudžiama būsto kredito davėjo naudai.
 
 
Kredito išmokėjimas.Galutinis atsiskaitymas su nekilnojamojo turto savininku
Kreditas išmokamas ne anksčiau kaip kitą dieną po to, kai bankui pateikiami dokumentai, įrodantys įkeičiamo turto įkeitimo įregistravimą Hipotekos registre bei įvykdomos kitos kreditavimo sutartyje numatytos išankstinės kredito suteikimo sąlygos.
 
Pažyma bankui apie visišką atsiskaitymą
Būsto pardavėjui gavus pinigus iš būsto kredito davėjo, Jūs kartu su pardavėju turite kreiptis į tą patį notarą, tvirtinusį pirkimo–pardavimo sandorį. Notaras patvirtins Jūsų įsipareigojimų pagal pirkimo–pardavimo sutartį visišką įvykdymą. Notaro patvirtintą įsipareigojimų pagal pirkimo–pardavimo sutartį įvykdymą Jūs turite įregistruoti VĮ Registrų centre.


 
Jaukaus ir patogaus gyvenimo savo svajonių būste.
 
 

 

 

 
smart foreash