+370 659 10506

Palikti rankpinigius ar pas notarą sudaryti preliminariąją sutartį ?

 

Klientas kreipiasi į notarą, prašydamas patvirtinti „rankpinigių“ sutartį. Asmuo norėtų pirkti nekilnojamąjį turtą (pvz., butą, žemės sklypą, namą) ir jau yra susitaręs su pardavėju dėl to turto kainos ir kitų sąlygų. Tačiau dėl objektyvių priežasčių pirkimo pardavimo sutarties šiuo metu sudaryti neįmanoma, nes, pavyzdžiui, dar reikia užsakyti pažymą sandoriui, sutvarkyti paskolos gavimo dokumentus, gauti reikalingus teismo leidimus, įgaliojimus ir pan.

Ir pardavėjas, ir pirkėjas nori būti tikri, kad per laikotarpį, kol bus tvarkomi reikalingi sutarčiai sudaryti dokumentai kita šalis nepersigalvotų ir taip nebūtų patirta nuostolių.

Kliento pageidavime sudaryti sutartį žodis „rankpinigių“ yra kabutėse – rankpinigių sutartis sudaryta būti negali. Ji vadinama preliminariąja nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartimi.

„Pagal Lietuvos Civilinį kodeksą rankpinigių sutartis negali būti sudaroma. Ji gali būti vadinama preliminariąja sutartimi. Joje pirkėjas ir pardavėjas gali susitarti, kad ateityje abi šalys sudarys kitą, pagrindinę sutartį, bei joje numatys esmines būsimos pagrindinės sutarties sąlygas: objektą, kainą, atsiskaitymo sąlygas ir kita“.

Preliminariojoje sutartyje šalys taip pat turėtų numatyti terminą pagrindinei sutarčiai sudaryti. „Šalys gali susitarti ir dėl avanso, jei tai yra būtina, pasirengti pagrindinės sutarties sudarymui bei prievolės sudaryti pagrindinę sutartį užtikrinimui, o taip pat susitarti dėl netesybų, jei viena iš šalių nepagrįstai atsisakytų ar vengtų sudaryti pagrindinę sutartį“.

Taip pat reikia žinoti, kad tokiai preliminariajai sutarčiai įstatymas nenumato privalomos notarinės formos, ji gali būti sudaroma ir paprasta rašytine forma, kitaip tariant, pardavėjai ir pirkėjai ją gali pasirašyti ir patys.
„Tačiau šalys turėtų pamąstyti, ar turi pakankamai žinių įvertinti: ar ketinamo parduoti objekto dokumentai yra tinkami ir pakankami, ar asmuo, prisistatantis pardavėju, yra to turto savininkas, ar turtas nėra įkeistas, areštuotas, ar, pvz., bendraturčiai, buvę sutuoktiniai negali turėti jokių pretenzijų į tą turtą ir pan. Juk būtent notaras, tvirtindamas preliminariąją sutartį, įvertina visas šias aplinkybes, konsultuoja klientus dėl būsimos pagrindinės pirkimo pardavimo sutarties bei padeda išvengti daugelio nemalonių staigmenų“.

Notaro sudaryta preliminarioji nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartis teisingumo ministro įsakymu kainuoja nuo 25 iki 80 euro.

 
smart foreash