+370 659 10506

Kokių dokumentų reikia parduodant butą

 

Norint parduoti savo nekilnojamąjį turtą savarankiškai, pirmiausia įsitikinkite, ar tikrai turite visus pardavimui reikalingus dokumentus. Jums bus reikalingi:

 
Parduodant butą Jums bus reikalingi šie dokumentai:
1.    Asmens tapatybės kortelė ar pasas taip pat tinka laikinasis pažymėjimas, patvirtinantis tapatybę.
2.    Pirminiai būsto nuosavybės dokumentai Tiksliau dokumentai, kurie įrodo, kokiu būdu buvo įsigytas būstas (pvz. pirkimo-pardavimo sutartis, testamentas , privatizavimo sutartis, mainų ar dovanojimo sutartis, paveldėjimo teisės liudijimas, teismo sprendimas ar kt. Praradus dokumentą, notaras gali užsakyti kopiją.
3.    Nekilnojamojo turto registro išrašas ar pažyma.
4.    Buto inventorizacijos byla..
5.    Pastato energinio naudingumo sertifikatas. Sertifikatą galima užsisakyti pas notarą, o kitais atvejais gali prireikti kreiptis į sertifikavimo ekspertus. ( Kaina apie 15 euro )
7.    Pažymos dėl įsiskolinimo. .. Šildymas, vanduo, elektra, atliekų tvarkymas ir kt. Prieš parduodant būstą, reikia padengti visas skolas. Reikia žinoti, kad skolos priklauso ne būstui, o jo savininkui. Jei pardavėjas yra įsiskolinęs už komunalines paslaugas, pardavus nekilnojamąjį turtą, visos skolos lieka pardavėjui. Pardavėjas yra atsakingas už skolas, susidariusias iki nuosavybės teisės perleidimo. Skola gali būti perkeliama pirkėjui tik šalių (pirkėjo ir pardavėjo) rašytiniu susitarimu ir sutinkant kreditoriui.
8.    Bendrijos pažyma apie atsiskaitymą su bendrija ir įsiskolinimų nebūvimą. Tik tuo atveju, jeigu daugiabučiame name yra įsteigta daugiabučio namo savininkų bendrija. Šią pažymą išduoda bendrijos pirmininkas.
9.    Teismo leidimas, jeigu pardavėjas turi nepilnamečių vaikų ir nori parduoti būstą, kuriame gyvena šeima. Dokumentus, kurie reikalingi teismo leidimui gauti, gali padėti parengti ir notaras už papildomą mokestį.
10.    Banko ar kito kreditoriaus sutikimas, jei parduodamas būstas yra įkeistas bankui ar kitam kreditoriui.
11.    Sutuoktinio įgaliojimą, patvirtintą notaro. Jei nekilnojamasis turtas yra bendroji jungtinė abiejų sutuoktinių nuosavybė, būstą parduoti gali tik abu sutuoktiniai kartu arba vienas sutuoktinis, turintis kito sutuoktinio notariškai patvirtintą įgaliojimą. Išimtis taikoma tik dovanotam ar paveldėtam turtui, taip pat turtui, kuris yra sutuoktinio įsigytas iki santuokos ir yra laikomas asmenine sutuoktinio nuosavybe. Tokiu atveju galima parduoti be kito sutuoktinio žinios.
12.    Jei pirkėjas perka butą už banko suteikiamą paskolą, notarui turi būti pateikta banko pažyma apie pirkėjui suteikiamo kredito dydį ir sąlygas arba tam tikrais atvejais jau pasirašyta kredito sutartis.
13.    Bendrasavininkų raštiškas sutikimas, patvirtintas notaro. Jeigu parduodant būstą yra keli savininkai.

14.    Kartais tenka parduoti areštuotą nekilnojamąjį turtą ir dažniausiai skolininkas neturi galimybės sumokėti skolų, kad pasinaikintų areštas. Teisiškai, daikto perleidimo sandoriai negali būti sudaromi ir notaro tvirtinami, jei tam daiktui teismo nutartimi yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės (pavyzdžiui: areštuoti asmeniui priklausantys nekilnojamieji daiktai, turtinės teisės; viešame registre yra įrašas dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo). Tačiau neretai pardavėjui savo iniciatyva galima pradėti areštuoto turto pardavimą. Visos situacijos yra skirtingos, reikėtų kiekvieną atvejį nagrinėti atskirai, konsultuotis su nekilnojamojo turto brokeriu ar notaru.
 
Kada reikia kreiptis pas notarą?
Jeigu būsto pardavimą tvarkotės savarankiškai, pas notarą rekomenduočiau apsilankyti prieš pradedant pardavimą, kad jis patikrintų, ar nebus kliūčių parduoti (pvz., gali trukti papildomų dokumentų, kurių gavimas gali užtrukti arba dėl kažkokių priežasčių jūs negalėsite parduoti turimo turto).
Vėliau pas notarą vėl kreipsitės jau suradę pirkėją ir aptarę su  juo pirkimo sąlygas. Taip pat svarbu žinoti, kad notaras, prieš tvirtindamas pirkimo-pardavimo sutartį, turi užsakyti pažymą iš Registrų centro, kurios gavimas užtrunka apie 3 darbo dienas.  Tačiau ši pažyma galioja tik vieną mėnesį, todėl ją verta užsakyti, kai jau turite konkretų raštišką susitarimą su būsto pirkėju.
Ką reikia aptarti su pirkėju, parduodant butą ar namą?
Prieš tvirtindami pirkimo-pardavimo sutartį pas notarą su pirkėju sutarkite visas būsto pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, kurias rekomenduoju įtraukti pasirašant preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį:
  • už kokią kainą perkamas būstas?
  • ar bus mokamas avansas ir kokio dydžio?
  • kaip bus atsiskaitoma (grynaisiais, pavedimu ar su banko paskola ir kokie atsiskaitymo terminai, į kokią sąskaitą(-as) bus pervedami pinigai)?
  • iki kada bus perduotas būstas pirkėjui?
  • kitas galimas sąlygas (baldai, būsto pagerinimo darbai ir pan.)?
  • kas apmokės notaro išlaidas?
Nenorite pardavinėti patys? Dirbkime kartu. Skambinkite man telefonu +370 65915006
 
 
smart foreash